Курс «Історія філософської та політичної думки Античності» є першою ланкою в системі історико-філософської підготовки студентів спеціальності « Політична філософія». Його важливість зумовлена насамперед фундаментальним значенням, що мала епоха античності для становлення людської культури в цілому, а також значущістю в історії світової філософії періоду становлення філософської та політичної проблематики, виникнення перших філософських та політичних учень, шкіл, течій і напрямів, формування теоретичної форми світогляду, що прийшла на зміну світогляду міфологічному.

Метою курсу є виявлення логіки історико-філософського процесу в його найбільш важливій фазі – зародження, становлення й утвердження.