Програма вивчення фундаментальної навчальної дисципліни «Універсальний дизайн» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _магістра__

Спеціальності –  022 Дизайн

Освітньої програми – Дизайн і візуальна культура

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Універсальний дизайн» є новітні погляди на питання інвалідності та доступності; питання доступності архітектурного середовища, транспорту, інформації; законодавча база, яка регулює питання доступності; історія становлення концепції універсального дизайну та його принципи; методика проведення аудиту доступності.