Вивчення дисципліни "Основи риторики" є необхідною складовою підготовки майбутніх перекладачів, лінгвістів, оскільки забезпечує якісне володіння мистецтвом слова.

Мета вивчення дисципліни – формування у  студентів комунікативної,лінгвістичної та соціокультурної компетенції, що забезпечить уміння ефективно і грамотно спілкуватись у різноманітних ситуаціях професійного спілкування 

Навчальне завдання полягає у вдосконаленні мовленнєвої підготовки студентів та створенні відповідної бази знань для ефективного спілкування у професійній діяльності.

Результати навчання полягають у такому:

•       уміння вступати в розмову без попередньої підготовки;

•        готуватись до усної промови та успішно її проголошувати;

•       володіння техніками, переконання співрозмовника та вплив на нього.

Методи викладання:  рольові комунікативні ігри, змагальні вправи, презентації з відеозаписом, дискусії програмної тематики, усні виступи.